Yhteismetsä tarkoittaa kiinteistöjen yhteistä aluetta, jota hallinnoi kiinteistöjen omistajista koostuva osakaskunta. Yhteismetsän aluetta hoitaa hoitokunta tai toimitsija osakaskunnan hyväksi.

Kullakin osakaskiinteistöllä on tietyn suuruinen osuus yhteismetsään eli yhteismetsäosuus. Yhteismetsä jakaa osakkailleen liiketuloksestaan ylijäämää osuuksien suhteessa. Tämä ylijäämä on osakkaalle verotonta tuloa, sillä yhteismetsä on jo maksanut tuloksestaan veroa. 

Yhteismetsän ylin päätöksenteko tapahtuu osakaskunnan kokouksessa, jossa osakas voi vaikuttaa yhteismetsän toimintaan. Yhteismetsän käytännön hoidosta, mm. metsätaloudesta, vastaa osakaskunnan valitsema hoitokunta tai toimitsija. Osakaskunnan hyväksymä ohjesääntö on lainsäädännön ohella keskeisin yhteismetsän toimintaa ohjaava asiakirja.

Yhteismetsien tarkoituksena on harjoittaa kestävää ja kannattavaa metsätaloutta. Monilla yhteismetsillä on myös muuta omaisuutta ja tuottavaa toimintaa, kuten tonttien tai mökkien vuokrausta, maa-ainesten myyntiä, tuulivoimapuistoja, metsästyslupien myyntiä ynnä muuta. Tyypillisesti yhteismetsien toiminnan järjestämisestä vastaava hoitokunta koostuu asiaan, yleensä metsätalouteen vihkiytyneistä henkilöistä, joten monien yhteismetsien toiminta perustuu vahvaan asiantuntemukseen.