Seuraa vaikka laiturinnokasta, miten metsäomaisuutesi tuottaa!

Parasta tuottoa metsästä

Metsänhaltijan Yhteismetsä tarjoaa osakkailleen erinomaista tuottoa metsästä. Tuotto muodostuu osakkaille jaettavasta verovapaasta ylijäämästä ja osuuksien arvon noususta. Metsänhaltijan Yhteismetsä tavoittelee 6 % vuotuista kokonaistuottoa hallinnoidun omaisuuden arvolle. Vastaavasti tavoitteenamme on jakaa osakkaille ylijäämänä keskimäärin 3 % omaisuuden arvosta vuotuisesti. Tuotto suhteutetaan hallinnoidun omaisuuden, siis lähinnä metsän, markkina-arvoon. Ylijäämä on osakkaalle verotonta, ja se maksetaan suoraan osakkaan tilille.

Tuoton takeena on Suomen Sijoitusmetsien ja huippuosaavan hoitokunnan ammattitaito ja kokemus. Metsänhaltijan Yhteismetsä tarjoaa tasaisen, verotehokkaan ja ennustettavan tulonlähteen metsästä. Parasta on, ettei osakkaan tarvitse itse hoitaa mitään käytännön asioita. Yhteismetsä myös raportoi säännöllisesti mm. toimintansa tulot ja tuotot. Metsänhaltijan Yhteismetsän osakas voikin nauttia omaisuutensa vakaasta tuotosta vaikka mökkilaiturin nokassa!

Markkina-arvo: omaisuuden oikea arvo

Metsänhaltijan Yhteismetsän hallinnoima omaisuus arvostetaan sen oikeasta arvosta eli markkina-arvosta. Markkina-arvo tarkoittaa sitä arvoa, jolla omaisuus todennäköisesti myytäisiin julkisessa markkinassa. Markkina-arvoon perustuva arvonmääritys onkin yhdenvertainen, oikeudenmukainen ja ymmärrettävä tapa määrittää omaisuuden arvo. Myös metsäalueiden liittäjälle tuleva osuuksien määrä lasketaan markkina-arvojen suhteessa. Näin kaikkia kohdellaan reilusti ja samoin periaattein. Tuottotavoitteemme ovat pitkän aikavälin keskimääräisiä tavoitteita, ja ne lasketaan markkina-arvolle.

Metsänhaltijan Yhteismetsä: kustannustehokasta ja fiksua metsäomaisuutta

Metsätilan liittämisen yhteismetsään ei tarvitse heikentää metsän tuottoa omistajalle. Metsänhaltijan Yhteismetsässä se luultavasti parantaa sitä. Yhteismetsällä omistusmuotona on lukuisia etuja kustannustehokkaan ja tuottavan metsätalouden harjoittamisessa itsenäisiin metsänomistajiin nähden: mm. alempi verokanta, parempi asema puumarkkinoilla, keskitetty ja asiantunteva hallinto ja hoito. Metsänhaltijan Yhteismetsässä metsien hoidosta huolehtii Suomen Sijoitusmetsät, jonka tehtävänä on osaamisellaan varmistaa paras mahdollinen tulos puukaupoissa ja koko yhteismetsän hallinnoiman alueen käytössä.

Yhteismetsälle koituu joitakin, mm. kirjanpitovelvollisuuteen liittyviä vuotuisia kustannuksia, joita itsenäisellä metsänomistajalla ei ole. Näiden merkitys jää kuitenkin vähäiseksi yhteismetsän kasvaessa ja kääntyy vaikutukseltaan jopa säästöksi, kun yhteismetsän toiminta on ammattimaista, osaavaa ja tehokasta. Metsänhaltijan Yhteismetsässä aikaa ja resursseja ei kulu turhaan tai moneen kertaan tekemiseen. Vertailun näkökulmasta itsenäiseen metsänomistamiseen liittyy myös paljon sivukuluja, joita metsänomistaja ei ehkä hoksaa yhdistää ja laskea osaksi metsäomaisuutensa hallinnointia. Oma lukunsa on vielä metsänomistajan käyttämän ajan ja tekemän työn hinta: Metsänhaltijan Yhteismetsässä osakkaan aika säästyy muihin, itselle kenties tärkeämpiin asioihin.

Samankaltaiset artikkelit