Metsänhaltijan Yhteismetsän osuuksia on turvallista myydä ja ostaa

Metsänhaltijan Yhteismetsään on helppoa ja turvallista tulla mukaan, eikä osakkuudesta luopuminenkaan ole hankalaa. Metsänhaltijan Yhteismetsässä painotetaan osakkuuden huolettomuutta sen joka vaiheessa liittymisestä luopumiseen.

Osuudet myytävissä

Yhteismetsän osakkuudesta voi irtaantua luovuttamalla osuudet eteenpäin. Käytännössä tämä tarkoittaa myymistä tai lahjoittamista. Osuudet ovat kiinteää omaisuutta, ja ne voi myydä milloin ja kenelle tahansa.

Metsänhaltijassa osuuden arvo määritetään ja raportoidaan neljästi vuodessa, joten osuuksien hinnoittelu on osakkaalle helppoa. Osuuksien arvo määritetään hallinnoidun omaisuuden markkina-arvoon. Tässä hyödynnetään Suomen Sijoitusmetsien osaamista ja kokemusta metsäomaisuuden markkina-arvonmäärityksessä.

Osuuksien likviditeetti

Muiden omaisuusluokkien tavoin myös yhteismetsäosuuksien arvo määräytyy lopulta markkinoilla. Markkinoiden tehokkuus ja osuuksien likviditeetti – siis myytävyys – on kuitenkin riippuvainen kahdesta perusasiasta: yhteismetsän toiminnasta sekä markkinoiden saaman tiedon määrästä ja laadusta.

Osuuden myytävyyttä parantaa, jos yhteismetsä on hyvin hoidettu ja osakkailleen tuottava. Tällaisille yhteismetsille ja niiden osuuksille on hyvin kysyntää. Kaupan syntymisen edellytyksenä on myös tiedonsaanti, eli ostajan on saatava tietää, mitä hän on ostamassa. Tiedonsaanti on edellytys myös osuuksien hinnanmuodostukselle. Kukaan tuskin haluaa ostaa sikaa säkissä, ei ainakaan täydestä hinnasta.

Metsänhaltijan Yhteismetsässä osuuden myynnin edellytykset ovat erinomaiset, sillä yhteismetsää hoitaa ammattimaisesti ja tuottavasti Suomen Sijoitusmetsät, joka on suurten metsänomistajien ja metsäsijoittajien luottokumppani. Metsänhaltija on myös ulospäin avoin, läpinäkyvyyttä korostava toimija, joka tarjoaa osuuksista kiinnostuneille runsaasti tietoa toiminnastaan ja tuottavuudestaan ja tukee monin tavoin osuuksiaan myyvää osakasta. Niinpä Metsänhaltijan osuuksia on turvallista ja kannattavaa sekä myydä että ostaa osuuksien markkinahintaan.

Yhteismetsäosuuksien markkina

Yhteismetsäosuuksille on oma markkinansa, mutta sen tehokkuus ei keskimäärin yllä metsäkiinteistömarkkinan tehokkuuden tasolle. Tässä on kuitenkin yhteismetsien välillä suuria eroja. Joidenkin yhteismetsien osuuksilla käydään aktiivisesti kauppaa, mutta suurimman osan yhteismetsiä kohdalla ostajaa osuuksille voi olla hankalaa löytää, ainakaan järkevään hintaan. Syynä voivat olla edellä mainitut asiat: yhteismetsän toiminnasta ei saa tietoa, tai toiminta ei vakuuta ostajia, jotka toivovat yhteismetsältä kykyä tarjota tuottoa sitoutuneelle pääomalle.

Suomen Sijoitusmetsät työskentelee aktiivisesti yhteismetsäosuuksien markkinan tehostamiseksi. Sijoitusmetsät ylläpitää verkkosivuillaan maan ainoaa, pelkästään yhteismetsäosuuksiin keskittyvää kauppapaikkaa, jonka yhteydessä tarjotaan myös ainutlaatuista tilastotietoa yhteismetsien tarjoamasta tuotosta ja osuuksien arvosta markkinoilla. Sijoitusmetsät tilastoi julkista yhteismetsäosuuksien markkinaa, ja tuottaa siitä uutta, markkinoilta aiemmin puuttunutta tietoa. Lisäksi Sijoitusmetsät välittää ja hankkii yhteismetsäosuuksia, palvellen niin osuuksien myyjiä kuin ostajia.

Sijoitusmetsien osaaminen on kuitenkin täysimääräisimmin tarjolla Metsänhaltijan Yhteismetsässä: tavoitteena on asettaa läpinäkyvän ja tuottavan yhteismetsämuotoisen metsänomistamisen malli myös muille yhteismetsille – sekä palvella näin osakkaitaan parhaalla tavalla.

Samankaltaiset artikkelit