Osakkaan kustannukset on nopeasti käyty läpi – niitä kun ei ole!

Yhteismetsä ei ole kallista lystiä – ainakaan meillä Metsänhaltijassa. Yhteismetsää ratkaisukseen harkitsevaa metsänomistajaa kiinnostaa luonnollisesti ratkaisunsa kustannusrakenne. Metsänomistajien rahalle on kyllä ottajia, mutta Metsänhaltija ei ole yksi niistä. Metsänhaltijan Yhteismetsän osakkaiden kustannusrakenne onkin nopeasti käyty läpi!

Maksuton liittyminen ja osakkuus

Metsänhaltijan Yhteismetsään liittyminen on maksutonta. Alueen liittämisestä ei peritä maksua, eikä liittämisarvosta vähennetä mitään maksuosuutta. Liität siis metsäsi Metsänhaltijaan täysin maksutta sen täydestä hinnasta.

Liittämistä varten toteutetaan maastossa tapahtuva metsänarviointi. Tämän toteuttaa Metsänhaltijan hallinnoinnista vastaava kumppani Suomen Sijoitusmetsät. Arvioinnilla varmistutaan, että liitettävän alueen arvo on oikea, ja kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Myöskään metsänarviointi ei maksa liittäjälle mitään, kun arvioitu alue liitetään Metsänhaltijan Yhteismetsään.

Myös Metsänhaltijan Yhteismetsän osakkuus on täysin maksuton. Yhteismetsän osakkaat eivät vastaa yhteismetsän toiminnan kustannuksista miltään osin, eikä osakkailta peritä mitään jäsenmaksuja tai palkkioita. Myöskään osakkuuden päättymisestä ei koidu osakkaalle mitään kuluja.

Yhteismetsä huolehtii toiminnan kustannuksista

Yhteismetsä vastaa kaikista toiminnastaan aiheutuvista kustannuksista. Yhteismetsällä on tiettyjä hallinnollisia kustannuseriä kuten kirjanpito. Metsänhaltijan Yhteismetsän hallinnointi on kuitenkin tehokasta ja taloudellista, ja hallinnosta vastaa asiantunteva tiimi. Näin myös kustannukset minimoituvat. Ammattimaisesti toimivassa yhteismetsässä hallinnolliset kustannukset jäävät suhteessa alhaisiksi, koska turhaa työtä ei tarvitse tehdä, eikä asioida jouduta tekemään moneen kertaan.

Metsänhaltijan Yhteismetsän vuotuisen hallinnointipalkkion suuruus on 0,65 %, jonka Suomen Sijoitusmetsät laskuttaa yhteismetsältä. Sitä vastaan Sijoitusmetsät mm. hoitaa yhteismetsän metsiä ammattimaisesti, kestävästi ja tuottavasti sekä huolehtii kaikista käytännön asioista. Hallinnointipalkkion selkeä etu on myös se, että se muodostaa kiinteän hinnan lukuisille erillisille kustannuserille, jotka muutoin voivat paisua huomattavasti tätä summaa suuremmaksikin.

Tuoton näkökulmasta hallinnointipalkkio onkin ennen muuta järkevä investointi: lähtökohtana on, että Metsänhaltijan Yhteismetsässä metsänomistaja ei joudu ainakaan tinkimään tuottotavoitteestaan.

Samankaltaiset artikkelit