Huoletonta metsäomaisuudenhoitoa ammattilaisten tapaan Metsänhaltijan Yhteismetsässä

Metsänhaltijan Yhteismetsän hoidosta ja hallinnoinnista vastaa Suomen Sijoitusmetsät. Sijoitusmetsillä on reilun vuosikymmenen kokemus metsäkiinteistömarkkinan, tuottavan metsäomaisuuden hoidon ja metsäsijoittamisen huipulta. Metsänhaltijan Yhteismetsässä kantavana ajatuksena onkin hyödyntää Sijoitusmetsien osaamista täydessä mitassa, ennen muuta hallinnoitujen metsien hoidossa.

Suomen Sijoitusmetsät – ammattilaisten luottama

Suomen Sijoitusmetsät on toiminut yli vuosikymmenen metsäsijoittamisen huipulla. Yrityksen asiakaskunta on muodostunut erityisesti suurmetsänomistajista ja sijoittajista, ja lähes kaikki maan suurimmista metsäsijoittajista ovat hyödyntäneet heidän osaamistaan tavalla tai toisella. Sijoitusmetsät nauttiikin ammattipiireissä mainetta luottokumppanina. Metsänhaltijan Yhteismetsässä myös tavalliset metsänomistajat pääsevät hyödyntämään tätä osaamista oman metsäomaisuutensa hoidossa.

Sijoitusmetsien toiminta perustuu voimakkaasti datan tuottamiseen ja hyödyntämiseen, sekä tietenkin erittäin vahvaan metsäiseen osaamiseen. Vuonna 2013 Joensuussa perustettu yritys on suunnannäyttäjä tuottavassa metsäsijoittamisessa, metsäkiinteistöjen arvonmäärityksessä ja markkinatiedon tuottamisessa. Sijoitusmetsät tarjoaa nykyään yhä enemmän palveluja metsänomistajille, esimerkiksi metsäkiinteistönvälitystä aputoiminimen Omalla Maalla LKV kautta. Välityksessä hyödynnetään mm. Sijoitusmetsien mittavaa markkinadataa ja arvonmääritysosaamista.

Suomen Sijoitusmetsät

Toiminnan lähtökohdat, roolit ja työnjako

Metsänhaltijan Yhteismetsä on Suomen Sijoitusmetsien perustama ja tapa tarjota yrityksen osaaminen metsänomistajien hyödynnettäväksi fiksun ja kustannustehokkaan omistusmuodon kautta. Metsänhaltija on kuitenkin itsenäinen yksityismetsätalouden harjoittaja, eikä Sijoitusmetsillä ole esim. osakkuutta tai muuta omistussuhdetta Metsänhaltijaan.

Roolitus onkin selkeä: Suomen Sijoitusmetsät on käytännön asioista huolehtiva kumppani ja palveluntarjoaja. Sijoitusmetsät vastaa Metsänhaltijassa kestävästä ja tuottavasta metsänhoidosta ja alueiden käytöstä, huolehtii yhteismetsän hallinnon juoksevista asioista ja vastaa puhelimeen niin osakkaille kuin toiminnasta kiinnostuneille. Päätökset yhteismetsässä tekevät osakaskunnan kokous ja hoitokunta ohjesäännön ja yhteismetsälain mukaisesti.

Sijoitusmetsät – yhteismetsäkentän osaavin ja monipuolisin toimija

Metsänhaltijan hallinnointivastuun lisäksi Suomen Sijoitusmetsät toimii monella muullakin tavalla yhteismetsäkentässä. Sijoitusmetsät ylläpitää maan ainoaa vain yhteismetsäosuuksiin keskittyvää kauppapaikkaa ja tuottaa sen yhteydessä tilasto- ja muuta tietoa yhteismetsistä ja yhteismetsäosuuksista. Lisäksi Sijoitusmetsät hankkii ja välittää yhteismetsäosuuksia sekä seuraa ja tilastoi aktiivisesti osuusmarkkinaa.

Metsänhaltijan osakkaat hyötyvät erityisellä tavalla Sijoitusmetsien monipuolisesta yhteismetsäosaamisesta. Yhteisenä tavoitteena on tehostaa yhteismetsäosuuksien markkinaa ja edistää osuuksien kysyntää. Osuuksien myytävyydestä huolehtiminen on osakkaiden edusta huolehtimista, sillä osuuksien arvon nousu realisoituu osuuksia myytäessä ja on näin osa yhteismetsän kokonaistuottoa. Haluamme, että osakkaamme voivat halutessaan myydä osuuksiaan helposti ja markkinahintaan.

Samankaltaiset artikkelit