Metsänhaltijan Yhteismetsä sopii erinomaisesti niin metsänomistajalle kuin metsään sijoittavalle!

Yhteismetsä on erinomaisen fiksu metsänomistamisen muoto monesta eri syystä. Se myös sopii monenlaisille metsänomistajille. Vaikka yhteismetsä on jo vanha keksintö, se on tullut uudella tavalla ajankohtaiseksi nykyaikaisessa metsänomistuksen kentässä. Yhteismetsä onkin kuin tehty nykyaikaiselle ja tulevaisuuden metsänomistajalle.

Suomen Sijoitusmetsät tuo Metsänhaltijan Yhteismetsässä omistusmuodon tähän päivään. Samalla pyrimme vastaamaan kasvavaan tarpeeseen niin metsänomistajien kuin metsäsijoittajienkin etsiessä uusia tapoja metsäomaisuuden tehokkaaseen ja kannattavaan hallinnointiin.

Vaivatonta metsänomistamista

Yhteismetsän osakkailta ei vaadita lainkaan metsäistä tai muutakaan omaisuuteensa liittyvää osaamista. Tämä siksi, että osakkailla ei ole lainkaan vastuita tai velvoitteita yhteismetsän käytännön asioiden tai hallinnon hoitamisesta. Myös yhteismetsään liittyvästä verotuksesta huolehtii yhteismetsä erillisenä verovelvollisena. Osakkaille ei siis tule verovelvoitteita osakkuudesta.

Yhteismetsässä metsänhoidosta ja yhteismetsän hallinnosta vastaa hoitokunta. Metsänhaltijan Yhteismetsän hoidon ja hallinnon käytännön toimista huolehtii ammattilaisten luottotoimija Suomen Sijoitusmetsät. Kun yhteismetsän hallinto on fiksusti ja tehokkaasti järjestetty, on osakkaiden elämä metsänomistajina lokoisaa.

Kannattavaa metsänomistamista

Yhteismetsä on myös kustannustehokasta ja kannattavaa metsänomistamista. Yhteismetsän kannattavuus tulee useiden tai laajempien alueiden keskitetystä hoidosta sekä hoidosta vastaavien tahojen asiantuntemuksesta. Paras tilanne on, kun yhteismetsää hoitaa alan huippuammattilainen kuten Suomen Sijoitusmetsät Metsänhaltijan Yhteismetsässä.

Kannattavuutta parantaa myös verotehokkuus: yhteismetsä maksaa tuloksestaan veroa selvästi pääomatuloveroa kevyemmällä 26,5 % verokannalla. Toisaalta yhteismetsä voi hyödyntää metsävähennystä ja metsätalouden tukia. Puitteet tuottavan metsänhoidon harjoittamiseen ovatkin yhteismetsässä hyvin otolliset.

Metsänhaltijan Yhteismetsässä lähtökohtana on, että metsänomistajan ei tarvitse tinkiä tuottotavoitteestaan. Tätä tavoitetta toteuttaa Suomen Sijoitusmetsät, joka on samaa tavoitetta toteuttanut jo lukuisille asiakkailleen. Metsänhaltijan Yhteismetsässä kannattavuutta tukee myös liittymisen maksuttomuus! Lue lisää Metsänhaltijan Yhteismetsän tuotosta. Lue myös osakkaan kustannusrakenteesta.

Turvallista metsänomistamista

Yhteismetsä on itsellistä metsänomistamista turvallisempaa. Metsänhaltijan Yhteismetsässä turvaa tulee ainakin kahdesta keskeisestä ominaisuudesta.

Ensinnäkin yhteismetsän hallinnosta vastaavat asiantuntevat ammattilaiset, jotka osaavat tehdä osakkaiden ja heidän omaisuutensa kannalta optimaalisia ratkaisuja. Myös reagointi erilaisiin tilanteisiin on tehokkaampaa, koska ruorissa on osaavia ja alaa päivittäin seuraavia ihmisiä.

Toisaalta yhteismetsässä se oma metsä liittyy osaksi suurempaa kokonaisuutta, mikä tuo vakautta. Suurempi koko auttaa hallitsemaan mahdollisia riskejä ja mm. tasoittaa osakkaiden tulovirtaa. Eri puolilla sijaitsevat alueet hajauttavat omaisuuden maantieteellisesti. Valtakunnallisesti toimivan yhteismetsän toiminta ei olekaan koskaan paikallisten ilmiöiden armoilla.

Turvallisin tapa omistaa metsää onkin ammattilaisen hoitamassa valtakunnallisessa yhteismetsässä. Juuri tällainen on Metsänhaltijan Yhteismetsä.

Tehokasta ja demokraattista metsänomistamista

Yhteismetsä on fiksu ratkaisu, koska se on tehokas ja demokraattinen tapa hallinnoida yhdessä metsäomaisuutta. Yhteismetsässä päätöksiä tekevät osakaskunnan kokous ja hoitokunta laissa ja ohjesäännössä määritellyn mukaisesti.

Osakaskunnan kokous päättää kaikkein suurimmista asioista. Päätökset tehdään määräenemmistöllä, joten päätöksenteko on tehokasta, eikä esim. yhden osakkaan vastustus halvaannuta koko yhteismetsän toimintaa (vrt. yhtymä tai kuolinpesä).

Hoitokunta on yhteismetsän ”hallitus”, jonka vastuulla on osakaskunnan omaisuuden hoito ja yhteismetsän hallinto. Myös hoitokunta toimii demokraattisin periaattein.

Metsänhaltijan Yhteismetsän hoito ja hallinto on ammattimaista, ja käytännön asioista huolehtii Suomen Sijoitusmetsät. Yhteismetsän hoito ja hallinnointi tapahtuu sovittujen periaatteiden mukaisesti, ja kaikki tekeminen perustuu osakaskunnan edun ajamiseen.

Tulevaisuuden metsänomistamista – tänään

Yhteismetsä on fiksu ratkaisu, koska se vastaa monin tavoin metsänomistuksen tulevaisuuden haasteisiin. Metsänomistajakunnan rakenne muuttuu, ja jatkossa yhä harvemmalla metsänomistajalla on aikaa, mielenkiintoa tai osaamista huolehtia metsänsä hoidosta. Yhteismetsä on kuin tähän tarpeeseen luotu – ja Metsänhaltija nimenomaan onkin.

Metsänhaltijan Yhteismetsässä metsäomaisuuden asiantunteva, keskitetty hoito ja hallinnointi auttavat hallitsemaan metsiin liittyviä tulevaisuuden riskejä. Samalla metsän hoidon taso paranee, ja se tuottaa enemmän hyvää niin omistajille kuin yhteiskunnalle.

Yhteismetsä myös ehkäisee metsänomistuksen pirstoutumista ja parantaa metsätalouden toimijoiden, myös metsänomistajien, toiminnan edellytyksiä. Yhteismetsässä erilaiset metsiä koskevat tavoitteet on helpompi saavuttaa, sillä laajemman alueen käytön suunnittelu on tehokasta ja mahdollistaa eri tavoitteiden huomioimisen yksittäistä metsätilaa paremmin.

Metsänomistajalla onkin lukuisia hyviä syitä liittyä mukaan yhteismetsään. Metsänhaltijan Yhteismetsä yhdistää nämä syyt huolettomaan ja tuottavaan kokonaisratkaisuun. Ota yhteyttä ja liity mukaan!

Samankaltaiset artikkelit